"Mereka mendahulukan akhirat ke atas dunia, mencintai kematian di dalam ketaatan, dan melebihkannya dari kehidupan pada kemaksiatan. Jika berkuasa mereka menghukum dengan adil, mereka memerintah dengan anjuran Islam, mereka zuhud, mereka berbuat baik, maka merekalah orang-orang yang beruntung! Kitakah mereka itu?"

Indahnya Islam...

Sunday, July 22, 2012

im promise!


Ramadan is not an excuse to sleep more, 
it is a reason to sleep less. 
Ramadan is not an excuse to lose weight,
it is a reason to lose bad habits. 
Ramadan is not an excuse to be lazy, 
it is a reason to be active.
Ramadan is not an excuse for a vacation,
it is a reason to work harder.
This Ramadan, promise yourself it will be different :)

3 comments: